Vuil goed

Vuil goed

Een keuze uit al zijn gedichten

Vijfendertig jaar geleden begon Rob Schouten als schrijver van sonnetten met een barokke, romantisch-decadente inslag, maar in de loop der jaren raakten zijn gedichten steeds losser van vorm en doordrongen van die unieke menselijke eigenschap: het existentieel tekort. Door de kritiek ooit een postmodernist avant la lettre genoemd, geeft hij in de loop van tien bundels op nu eens ironische en tragikomische, dan weer ernstige en indringende wijze vorm aan grote gevoelens als spijt, woede, opluchting en vrijheid. Met veel gevoel voor relativering en fantasie maar in toenemende mate ook doorleefd en in een taal die alle registers opentrekt, van ruwhartig tot verheven. Zijn poëzie is allengs een fascinerende smeltkroes geworden van religie, filosofie, heidendom en scepsis.

 • 'De mafste dichter van Nederland, die op onnavolgbare wijze het heilige en het banale laat botsen.' - Mario Molegraaf

  IK DUS

  Op school was ik geen al te vlotte prater,
  Er school in mij een introverte solipsist;
  Ik wist dat ik als enige iets werk'lijk wist
  En viste liefst in 't allerdiepste water.

  De medemens, voelde ik diep, was geen confrater
  Maar slechts een fabel, aan mij opgedist;
  Het levend wezen was aan mijn persoon verkwist.
  Zo werd ik bij mijn klas per ademtocht gehater,

  En die bestond wel niet - dat was geen punt -
  Maar 't filmpje was van een beroerde kwaliteit,
  Zwaar onvoldoende voor privévermaaklijkheid.

  Ik heb mij toen het aangenamer beeld gegund
  Van u, geboeide lezer, aan wie ik mag berichten:
  U bent er niet, al leest u mijn gedichten.

  Rob Schouten, Vuil goed, ISBN 9789029573757, € 21,95 | Bestel