Fred Teeven: "Boek Korver verplichte kost voor strafrechtprofessionals"

Fred Teeven:

Fred Teeven: "Boek Korver verplichte kost voor strafrechtprofessionals"


De aanbevelingen aan de Kamer van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) over het uitbreiden van de rechten van slachtoffers, komen voor een groot deel overeen met de voorstellen die advocaat Richard Korver hierover doet in zijn boek Recht van spreken. In het betreffende kamerstuk gaat de staatssecretaris zelfs in op de invloed van het boek op de discussie en de overeenkomsten met de aanbevelingen die hij nu doet.

‘Bij het in ontvangst nemen van het boek op 16 oktober j.l. heb ik aangegeven dat ik het boek verplichte lectuur acht voor de professionals die met slachtoffers te maken hebben. Op die manier kan het een belangrijke bijdrage leveren aan een van de kerndoelstellingen van mijn beleid van de komende jaren,’ aldus Teeven in de brief aan de Kamer.

Over het boek
In Recht van spreken beschrijft Korver schrijnende voorbeelden van de positie van slachtoffers in het Nederlandse strafproces en houdt hij een geëngageerd pleidooi voor de verbetering van de positie van slachtoffers van ernstige misdrijven. Hij signaleert wat er mis is met hun positie in ons wettelijk systeem en geeft heldere aanbevelingen over hoe het beter kan. Deze aanbevelingen hebben reeds voor verschijning in oktober 2012 veel stof doen opwaaien, maar nu ziet Korver een aantal van zijn ideeën in het beleid van Teeven werkelijkheid worden.

'Recht van spreken is een belangrijk boek. De ouders van de door Roberts M. misbruikte kinderen hebben tot nu toe gezwegen in de media. In dit boek kunnen we lezen wat ze beleefd hebben. Een schokkende leeservaring, waarbij Richard Korver zich een nuchtere boodschapper van gruwelijke feiten toont.’ - Paul Witteman

Mr. Richard Korver
Mr. Richard Korver is een van de prominentste advocaten in Nederland. Hij kreeg onder andere veel bekendheid als de advocaat van de slachtoffers van de Amsterdamse zedenzaak waarvan van 5 t/m 28 maart het hoger beroep dient. Ook in deze zaak maakte hij zich hard voor spreekrecht van slachtoffers, in casu de ouders van de misbruikte kinderen.
Mr. Richard Korver is tevens voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS).