Progressief-liberaal manifest – Dag van 100

Progressief-liberaal manifest – Dag van 100

Progressief-liberaal manifest– Dag van 100

Het politieke bestel zal zich moeten hervinden. Dit is het begin van een nieuw verhaal

Een aanzienlijk deel van de Nederlanders snakt naar visie, antwoorden en oplossingen. Zij zijn niet behoudend of confessioneel, ze zijn wat je progressief-liberaal zou kunnen noemen of misschien gewoon nuchter. Je vindt ze onder de kiezers van verschillende politieke partijen, met name bij VVD, D66, GroenLinks en PvdA. Deze partijen benadrukken krampachtig de onderlinge verschillen en blijven hangen in het platte links-rechts denken. Door de huidige versnippering heeft de progressief-liberale stroming weinig slagkracht. Maar opgeteld gaat het naar schatting om 45 Kamerzetels, bijna een derde van het parlement.

De initiatiefnemers van de Dag van 100, die op 10 juni 2012 plaatsvond, vroegen 100 onafhankelijke en betrokken denkers om de bouwstenen voor een nieuw verhaal. Sterk verschillende mensen die opvallend snel tot een gelijkaardige, progressief-liberale denkrichting kwamen.

De vooruitgangsgeoriënteerden zullen hun krachten moeten bundelen. De ideeën in dit boekje zijn een uitdaging daartoe.

Met o.a.: Eddy Terstall (initiatiefnemer), Jort Kelder, Petra Stienen, Marleen Stikker, Mathijs Bouwman, Jan Bennink, Michiel Muller, Marietje Schaake, Samira Bouchibti, Harry Starren
en Henk Hofland.

Progressief-liberaal Manifest / Dag van 100 / Verschijnt 4 september / Omvang 56 pagina’s/ Paperback/
Prijs € 4,95 / ISBN 978 90 295 87037 / e-book 978 90 295 87037 / CAP €2,50