Discussietips bij Contrapunt

Discussietips bij <em>Contrapunt</em>

Discussietips Anna Enquist - Contrapunt

1. Wat is volgens u de bedoeling van het feit dat niemand (behalve Bach en zijn familie) een naam heeft in de roman?

2. Hoe beleefde u de verdeling van de roman in 32 korte hoofdstukken?

3. Bij welke variaties vond u de overeenstemming tussen de biografische herinnering en de muziek het duidelijkst en het meest aansprekend? Waarom?

4. Max Pam noemde zich in zijn recensie in HP/De Tijd (10 oktober 2008) een ‘relatieve muziekanalfabeet’. Daarom hadden de uiteenzettingen over muziek bij hem geleid ‘tot ernstige vertragingen in het lezen’. Wat was uw leeservaring op dit punt?

5. Hoe ziet u de in de roman beschreven moeder-dochterrelatie?

6. Heeft u ook een beeld gekregen van de vader en de broer? Zo ja, hoe typeert u hen?

7. Hoe verklaart u dat Anna Enquist in het laatste gedeelte van de roman steeds meer aandacht schenkt aan het leven van Bach (p. 150-154, p. 170-172, p. 182-184, p.189-195)?

8. Jaap Goedegebuure karakteriseerde Contrapunt in de titel van zijn recensie (Brabants Dagblad, 23 oktober 2008) als ‘Een kil in memoriam’. In hoeverre bent u dat met hem eens?

Discussietips ontwikkeld door Reyer Kraan.
© Biblion Uitgeverij, Leidschendam.
Zie ook: www.leeskringen.nl.