Contact en nieuwsbrief

Contact

Uitgeverij De Arbeiderspers
Singel 262
1016 AC Amsterdam

Tel. 020 5511290
info@arbeiderspers.nl
KVK-nummer is: 33132213

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden

Manuscripten

Uitgeverij De Arbeiderspers ontvangt uw manuscript graag ter inzage, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan:
- geprint op A4, enkelzijdig, regelafstand 1,5
- indien u uw manuscript geretourneerd wilt hebben, dient u dit te vermelden en retourporto bij te voegen.

Gelieve uw manuscript te zenden naar:
Uitgeverij De Arbeiderspers
t.a.v. de redactie
Singel 262
1016 AC Amsterdam
Wij sturen geen ontvangstbevestiging.


Voorts is de gang van zaken als volgt: uw manuscript wordt door de redactie gelezen. Gezien de grote stapels inzendingen die ons bereiken, kan het enkele weken tot enige maanden duren voordat dit is gebeurd. Er zijn drie mogelijkheden:

1) Uw manuscript wordt afgewezen (en aan u geretourneerd, als u retourporto heeft meegezonden) met een begeleidende standaardbrief. Wegens het grote aantal inzendingen wordt over de reden van afwijzing niet gecorrespondeerd of getelefoneerd.

2) Uw manuscript heeft enige kwaliteit, maar is (nog) niet goed genoeg voor uitgave. U ontvangt een reactie in de vorm van een brief waarin met inhoudelijke argumenten wordt aangegeven wat er naar de mening van de redactie aan schort.

3) Uw manuscript bezit zoveel kwaliteit dat u wordt uitgenodigd voor een ontmoeting met de redactie.