Brieven uit China

Brieven uit China

Reisverslag van een Franse marinearts

Net als Slauerhoff was de Fransman Victor Segalen marinearts en dichter, met een passie voor het Verre Oosten. In april 1909 vertrok hij als leerling-tolk Chinees per boot naar China. Vanuit Peking ondernam hij samen met zijn vriend Gilbert de Voisins een avontuurlijke reis door de Chinese binnenlanden. Hij kwam er niet als toerist maar wilde zich verdiepen in het volslagen Andere van de Chinese cultuur, ondanks én juist in het besef van de onbereikbaarheid van dat Andere.
Segalens brieven wekken het oude, mythische China op ongekende manier tot leven. Ze laten zich lezen als een stilistisch briljant reisverslag met fascinerende landschapsbeschrijvingen, komische voorvallen en zonderlinge ontmoetingen.

Segalen (1878-1919) schreef de brieven in 1909 en 1910 aan zijn jonge vrouw Yvonne, tijdens zijn tocht door de binnenlanden van China, te paard en per jonk. Ook na honderd jaar zinderen deze brieven nog van liefde en literatuur: 'Zijn indrukken en ingevingen zijn vaak zo spontaan op papier gesmeten dat de inkt nog steeds niet droog lijkt' schrijven de vertalers. Dat Yvonne haar antwoordbrieven heeft vernietigd, daagt de lezer uit in haar plaats terug te schrijven.

Victor Segalen (1878-1919) liet een buitengewoon veelzijdig oeuvre na - romans, essays, poëzie, libretti, reisdagboeken, toneelstukken - dat grotendeels postuum gepubliceerd is. In Nederland verschenen onder meer de dichtbundel Stèles (2000) en de roman De onheuglijken (2003). Segalen was bevriend met Huysmans, Claudel en Debussy.

* '[…] een van de intelligentste schrijvers van onze tijd, misschien wel de enige die uit oosterse en westerse filosofie en esthetiek een nieuwe synthese heeft geschapen.' - J.L. Borges over Segalen

Lees hier de eerste pagina's uit dit boek.

Victor Segalen, Brieven uit China, ISBN 9789029538084, € 29,95 | Bestel

Victor Segalen te paard Victor Segalen te paard