150e geboortedag Pieter Jelles Troelstra

150e geboortedag Pieter Jelles Troelstra

150e geboortedag Pieter Jelles Troelstra

Op 20 april 2010 was het 150 jaar geleden dat Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) werd geboren, één van de meest invloedrijke en charismatische politici die Nederland ooit gekend heeft. Als politiek leider van de SDAP (de voorloper van de PvdA) streed hij jarenlang met veel elan voor de emancipatie van de arbeidende klasse. Dramatisch hoogte- én dieptepunt in zijn politieke loopbaan was de 'revolutie die niet doorging' in 1918. Naast politicus was Troelstra onder meer actief als Fries dichter, journalist en directeur van een verzekeringsmaatschappij. De Nederlandse sociaal-democratie zoals we die kennen was zonder een bevlogen voorvechter als Troelstra ondenkbaar geweest.

Van de hand van Piet Hagen verscheen dit jaar Politicus uit Hartstocht, en uitgebreide biografie waarin hij een compleet en genuanceerd beeld van Troelstra's veelzijdige persoonlijkheid heeft weten te schetsen. Politicus uit Hartstocht werd door zowel pers als lezers warm onthaald. We hopen dat zijn 150e verjaardag opnieuw aanleiding biedt om stil te staan bij de betekenis van Troelstra en het belang van deze bijzondere biografie.

Job Cohen

Dat Troelstra nog steeds als het geweten van de Nederlandse sociaal-democratie wordt gezien mag blijken uit een rede die PvdA-lijsttrekker Job Cohen 26 maart jl. in Leeuwarden gaf. Hij zei daarin:
"[...] Wij herdenken immers dat 150 jaar geleden de Friese dichter en socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra in deze stad is geboren. Zojuist is er een schitterende biografie over hem verschenen van Piet Hagen, Politicus uit Hartstocht geheten, die Troelstra bijna tastbaar in de huiskamer brengt. Troelstra was één van de belangrijke grondleggers van de socialistische beweging en zijn leiding heeft, zo stelt zijn biograaf vast, 'een stempel gezet op de eerste dertig jaar van de Nederlandse sociaaldemocratie. Zijn inspiratie en volharding hebben bijgedragen aan het succes van de arbeidersbeweging. Zijn grootste verdienste is misschien wel dat hij veel arbeiders perspectief heeft gegeven op een betere toekomst. Hij heeft niet alleen voor hun rechten gestreden, maar ze ook een plaats bezorgd in het politieke krachtenveld.' "

Uit de pers

* 'De lijvige biografie is niet alleen volledig en degelijk, maar brengt ook de sfeer tot leven van Nederland rond het vorige fin de siècle en van de verwachtingen, ruzies en teleurstellingen binnen de jonge arbeidersbeweging.' - De Volkskrant

* 'Voor het eerst is er een compleet en goed leesbaar overzicht van het leven en werk van Pieter Jelles Troelstra. Met zijn boek brengt Hagen iets terug van de glans die Troelstra tijdens zijn leven gehad moet hebben.' - NRC Handelsblad

* 'Alles bij elkaar een boek waarvan men zegt: goed dat het er eindelijk is.' - Vrij Nederland

* '[Hij werpt] een breed en scherp licht op de hoofdpersoon met al zijn eigenaardigheden en tegenstrijdigheden.' - Trouw

* 'Imposant [,...] indrukwekkend [,...] een schat aan informatie [,...] goed geschreven, helder van stijl en buitengewoon lezenswaardig, ook waar het gaat om ingewikkelde politieke conflicten en theoretische discussies, Kortom, een mooi boek.' - Leeuwarder Courant

Meer info

Op 21 april a.s. geeft Piet Hagen een lezing in de Kennemer Boekhandel te Haarlem. Tevens wordt hij geïnterviewd door de Haarlemse wethouder en loco-burgemeester Maarten Divendal. Voor meer informatie zie www.kennemerboekhandel.nl/html/activiteiten/activiteiten.htm

Op 12 mei a.s. organiseren het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar een symposium ter gelegenheid van de 150ste geboortedag en de 70ste sterfdag van Pieter Jelles Troelstra. Locatie: Tresoar. De kosten bedragen 10 euro, over te maken op rekeningnummer 127594264 t.n.v. Tresoar. U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen via info@tresoar.nl.

Bezoek voor extra informatie en beeldmateriaal over Pieter Jelles Troelstra het Digitaal Documentatiecentrum Troelstra van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: www.iisg.nl/troelstra

Bestel hier Politicus uit Hartstocht